Petícia za blahorečenie P. Dolinda Ruotolo

Každý deň sa stovky ľudí modlia pri hrobe P. Dolinda Ruotolo (1882-1970) vo farnosti San Giuseppe dei Vecchi ed Immacolata di Lourdes v Neapole. Pútnici nielen z Talianska, ale i z celého sveta (Francúzska, Slovenska, Veľkej Británie, USA,…), no najmä z Poľska (prichádza sem až pol tisíca ľudí týždenne z vlasti sv. Jána Pavla II.) tu vyprosujú mnohé milosti na príhovor Božieho služobníka z Neapola. Vďaka svedectvu života P. Dolinda sa mnoho ľudí vracia niekedy aj po dvadsiatich rokoch k sviatostiam, kňazi čerpajú silu, ateisti sa obracajú, ťažko chorí nadobúdajú zdravie alebo pociťujú úľavu v utrpení, zmierujú sa manželstvá po rokoch odlúčenosti. „Milujte Cirkev, pretože Cirkev je Ježiš!“ – opakoval svojim deťom P. Dolindo.

Kňaz z Neapola sa daroval Ježišovi ako obeta za Cirkev. Odstavený na takmer 19 rokov od oltára zostal verný a bezhranične poslušný Cirkvi až do konca. „Mojím tajomstvom bol sviatostný Ježiš“ – opakoval. Jeho svedectvo sa dnes stalo svetlom a priťahuje ľudí ku Kristovi. Sú aj nové povolania (o. i. v Poľsku). Milióny ľudí na celom svete tiež spoznali a žijú úkonom úplnej odovzdanosti Bohu, „Ježišu ty sa postaraj“, ktorý spísal P. Dolindo. Práve za P. Dolindom posielal mnohých penitentov sám Páter Pio. V jednom z listov P. Dolindovi stigmatik zo San Giovanni Rotondo napísal: „nič, čo vyšlo spod pera P. Dolinda, ani jedno slovo sa nesmie stratiť. Je to svätý kňaz!“

Devätnásteho každého mesiaca, na výročie smrti Božieho služobníka, sa už mnoho desaťročí slúžia sväté omše a kostol je naplnený až po okraj. Povesť svätosti P. Dolinda rastie z roka na rok. Preto sa túžime obrátiť na Svätého Otca Františka, nášho Pastiera, s prosbou o kánonické započatie beatifikačného procesu P. Dolinda Ruotola.

Ježišu, ty sa postaraj!

Petycja SK
Administrator of personal data
The administrator of personal data is the Parish of „San Giuseppe dei Vecchi e Immacolata di Lourdes”, via Salvatore Tommasi, 20 80-135 Napoli.
Data contained in the petition
Personal data and email addresses included in the petition are collected for the purpose of the petition and will be retained securely until the petition is delivered to the Holy See.
Acceptance